Category Archives: Kinh Phật

Danh Sách Các Nhà Hàng Ăn Chay Ngon, Giá Rẻ, Nổi Tiếng Ở Hà Nội, HCM

Trước kia chúng ta chỉ được thưởng thức những món ăn chay ngon ở trong chùa hoặc ngôi đền,…vào những dịp rằm, Tết hoặc lễ hội. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta có thể thưởng thức các món ăn chay ngon ngay tại nhà hoặc ở các chuỗi của hàng ăn chay ở Hà Nội […]

Chú Đại Bi 5 Biến, Tiếng Việt, Có Video chữ to dễ đọc, dễ nghe.

Chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này […]