Nồng độ mol, công thức tính số mọ, nồng độ mol là gì ?

Nồng độ mol thể tích (nồng độ phân tử gam), ký hiệu M, biểu thị số mol của một chất tan cho trước trong 1 lit dung dịch.

Ví dụ: 4,0 lit dung dịch chứa 2,0 mol hạt tan tạo thành dung dịch 0,5 M, còn gọi là 0,5 phân tử gam (“0,5 molar”).

Công thức tính số mol

Công thức tính nồng độ phần trăm

cong thuc tinh nong do phan tram

Công thức tính nồng độ mol

Chú thích:

Xem ví dụ áp dụng công thức tính số mol, nồng độ mol để hiểu thêm nhé

VD1 : Tính nồng độ mol của dung dịch khi hòa tan 15,8g KMnO4 trong 7,2 lít nước.

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 =15,8/158=0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: Cm=0,1/7,2=0,0139

VD2 : Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch.

Lời giải :

  • Đổi 200ml =0,2 lít
  • nNaOH = 16/40= 0,4 mol
  • Áp dụng công thức trên ta có:
  • CM=n:V=0,4:0,2= 2M

Với bài viết này chúng tôi đưa ra đươc công thức tính nồng độ phần trăm, công thức tính số mol, công thức tính nồng độ mol. Với những chia sẻ nhỏ bé nhưng rất mong sẽ giúp được các bạn có thêm kiến thức để học thật tốt môn hóa nhé.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *