1 Công đất bằng bao nhiêu m2, Mẫu, Hacta ?

Công đất là gì ? Công đất là 1 đơn vị đo của người Nam Bộ nó tương tự như các đơn vị đo diện tích phổ thông như mẫu, m2, hecta …Nếu bạn vấn chưa biết cách quy đổi từ công sang mẫu và từ công sang m2, từ công sang Hecta hãy xem […]

Xem chi tiết

[ Công Thức Hạ Bậc ] Trong bảng công lượng giác

Bảng công thức lượng giác bao gồm rất nhiều các công thức khác bên trong như : Công thức hạ bậc, công thức nhân đôi … Hôm nay mình xin gửi đến các bạn công thức hạ bậc một trong những công thức trong bảng lượng giác cần nhớ để các bạn hiểu rõ hơn […]

Xem chi tiết